LOGO

Scen Medis 5 är Stockholms coolaste scenprojekt. Med det stöd vi haft från Arvsfonden har nya artister kunnat etablera sig i kulturlivet.
Scen Medis 5 låg från början  i Medborgarhuset. Numera håller vi till vid Slussen i tre år och snart har vi en ny scen för våra fantastiska program. Scen Medis 5 erbjuder en mötesplats där professionella artister, med och utan funktionsnedsättningar, delar scen.